joi, 10 noiembrie 2011

A aparut proiectul de lege privind asigurarile sociale de sanatate

             Cateva fragmente din acest proiect de lege:

Ce este asigurarea de sanatate?   
                                                                                                                                          Asigurarea de sanatate este asigurarea incheiata intre un asigurator de sanatate si contractantul asigurarii in beneficiul persoanei care face obiectul asigurarii obligatorii si care respecta prevederile prezentei legi sau a regulamentelor aferente si in cadrul careia serviciile asigurate respecta conditiile stipulate in prezenta lege sau in virtutea prezentei legi.
Cine poate fi asigurat fara plata contributiei?         
·        Toti copiii pâna la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la vârsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pâna la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni, ucenici sau studenti, fara sa  realizeze venituri din munca.                                                       
·        Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie al copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.        
·        Sotul, sotia sau parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate. In situatia in care venitul persoanei asigurate, calculat pe membru co-asigurat depaseste venitul mediu anual, aceasta plateste pentru persoanele co-asigurate o prima de asigurare stabilita la nivelul primei minime de asigurare.
Drepturile asiguratilor:  
·        Sa beneficieze de un pachet de servicii medicale de baza stabilit prin contractul-cadru.  
·        Sa beneficieze de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pâna la vindecare.
·        Sa aleaga asiguratorul de sanatate, precum si furnizorii de servicii medicale dintre cei cu care asiguratorul de sanatate a incheiat contracte de furnizare de servicii
·        Sa schimbe asiguratorul de sanatate la interval de un an, cu exceptia situatiilor stabilite prin contractul-cadru.
·        Sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale cuprinse in pachetul de baza, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru, in mod nediscriminatoriu.
 Ce cuprinde pachetul de servicii medicale de baza?
·        servicii medicale profilactice
·        servicii medicale de consultatie si diagnostic
·        servicii medicale curative si servicii de recuperare
·        servicii de ingrijire paleativa
·        medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace terapeutice.
             Asiguratorul de sanatate controleaza modul in care furnizorii de servicii medicale respecta clauzele contractuale privind serviciile furnizate, furnizorii având obligatia sa permita accesul la evidentele referitoare la serviciile medicale prestate in derularea contractului.0 comentarii:

Trimiteți un comentariu